Project R-3023

Titel

Onderzoek naar bewonersparkeren in Genk (Onderzoek)

Abstract

De opdrachtgever stelt zich tot doel een onafhankelijke studie uit te laten voeren omtrent het bewonersparkeren in de Stad Genk. De stad heeft in het verleden er telkens voor gekozen om bewonersparkeren in de stad zoveel als mogelijk te beperken. Alternatieven zoals ondergrondse parkeergarages werden voorzien. De stad wenst deze politiek aan een onafhankelijk, gedetailleerd en kritisch onderzoek te onderwerpen. Aan IMOB is daarom gevraagd om o.a. omwille van haar expertise met het Vademecum Parkeren een gedetailleerde analyse uit te voeren omtrent voorliggend probleem.

Periode

01 mei 2011 - 30 september 2011