Project R-3159

Titel

Statistische methoden voor de analyse van steekproeven met een informatief spatiotemporeel design.

Abstract

Onderzoek naar spatiotemporele tendensen vergt zowel het modelleren van het temporele en het ruimtelijk proces voor de geobserveerde individuen op verschillende geografische locaties. Indien het proces dat de data locaties bepaalt en het proces dat gemodelleerd wordt, stochastisch afhankelijk zijn, spreekt men van preferential sampling. Gebruikelijke statistische methoden houden geen rekening met de manier waarop individuen geselecteerd worden en veronderstellen dat er geen preferential sampling is. Dit heeft tot gevolg dat de resultaten ernstig vertekend kunnen zijn. In dit project zullen methoden worden ontwikkeld om het informatieve proces, waarmee individuen geselecteerd worden, in rekening te brengen. Dit zal gedaan worden door gezamenlijk het dataproces en het proces waarmee individuen geselecteerd worden te analyseren en door gewogen versies van het dataproces te beschouwen. Om inzicht te krijgen in hoe het proces, waarmee individuen geselecteerd worden, invloed heeft op de parameters, zal de negeerbaarheid van het spatiotemporele proces onderzocht worden gebruik makend van verschillende inferentiële statistische methoden. Een statistische test voor de negeerbaarheid van het spatiotemporele proces zal worden voorgesteld om te weten te komen wanneer geldige resultaten bekomen worden met gebruikelijke statistische methoden. De theoretische eigenschappen van een spatiotemporeel proces zullen worden onderzocht en de methodologie zal toegepast worden op verschillende hedendaagse studies.

Periode

01 oktober 2011 - 30 september 2015