Project R-3161

Titel

Definiëren en valideren van verbanden tussen surrogaat veiligheidsindicatoren en verkeersongevallen (Onderzoek)

Abstract

Verkeersongevallen veroorzaken een enorm economisch verlies voor de samenleving. De geschatte jaarlijkse kostprijs voor België bedraagt 12,5 miljard euro, oftewel 4,6% van het BNP. Traditioneel wordt verkeersveiligheid bestudeerd met behulp van ongevalsgegevens. Deze methoden heeft echter vele nadelen, zoals de random variatie gerelateerd aan de zeldzame aard van ongevallen, underrapportering en een ethisch probleem. Daarom is er nood aan surrogaat- of aanvullende methodes die gebruik maken van informatie over ernstige conflicten en normaal interactief verkeersgedrag. Deze methoden lijden momenteel echter nog onder betrouwbaarheids- en validiteitsproblemen omwille van het gebruik van subjectieve en supoptimale indicatoren. Mijn onderzoek bestaat uit 3 belangrijke stappen. Eerst worden verschillende types conflicten gedefinieerd, kwantitatieve continue maatstaven geïmplementeerd voor elk van deze types en verbanden met omgevingskenmerken worden onderzocht. In de tweede stap wordt een kader ontwikkeld om rijgedrag onder te verdelen op basis van taxonomische analyse om de kritieke subgedragingen te identificeren die leiden tot gevaarlijke situaties. In de derde stap worden vereisten van een veilige wegomgeving gecombineerd met dit kader en met een model voor menselijke informatieverwerking, wat de analyse en validatie toelaat van de verbanden tussen de drie niveaus van verkeerssituaties (ongevallen, ernstige conflicten en interactief gedrag).

Periode

01 oktober 2011 - 30 september 2014