Project R-3160

Titel

Het modelleren van dosis-response microarray data gebruikmakend van Bayesiaanse methoden om variabelen te selecteren. (Onderzoek)

Abstract

Het hoofdthema van het project is dosisresponse analyse van microarray gegevens. We zullen ons in het project concentreren op de analyses met Bayesian variabelen selectie (BVS) methode. We hebben vier onderzoeks themas ontwikkeld . Het eerste thema gaat over de BVS methode en haar implementatie voor dosisresponse analyse van microarray gegevens. Het tweede thema gaat over de BVS methode en classificatieproblemen voor microarray gegevens. Het derde thema gaat over de relatie tussen de BVS methode en multiple contact test (MCT) en gaat over de toetsingsproblemen met veel genen die getoetst moeten worden (multiplicity adjustment).

Periode

01 oktober 2011 - 30 september 2015