Project R-3158

Titel

Het begrijpen en beïnvloeden van klant percepties bij co-creation (Onderzoek)

Abstract

Waarde co-creatie behelst de actieve deelname van de klant bij het creëren van een uniek product of dienst. In zowel de wetenschappelijke als de management literatuur wordt co-creatie gezien als een belangrijk middel om succesvol te concurreren. De voordelen van co-creatie hebben betrekking op het vormen van langdurige, winstgevende relaties met klant. Dit is op zijn beurt het resultaat van verhoogde productiviteit en verbeterde waarde percepties door de klant. Ondanks de populariteit van het onderwerp is er nauwelijks empirisch academisch onderzoek beschikbaar over het fenomeen co-creatie. Het doel van dit onderzoek is dan ook meer kennis te vergaren over co-creatie door middel van een aantal empirische studies. In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan: het begrijpen wat klanten precies waarderen in het geval van co-creatie en hoe deze waarde percepties veranderen door de tijd, het bestuderen van de gevolgen van deze waarde percepties in termen van performance, en het onderzoeken hoe de waarde percepties omtrent co-creatie positief beïnvloed kunnen worden. Slechts wanneer er voldoende wetenschappelijke kennis is rond deze onderwerpen kunnen ondernemingen de voordelen van co-creatie realiseren.

Periode

01 oktober 2011 - 30 september 2015