Project R-3502

Titel

De bacteriële populaties geassocieerd met Populus tremula x alba wildtype en 2 lijnen gemodificeerd voor een lagere lignine productie: genotypische en fenotypische karakterisatie en hun potentieel in het verhogen van de biomassaproductie. (Onderzoek)

Abstract

Omdat ligninen worden beschouwd als het belangrijkste obstakel tijdens de verwerking van plant-biomassa voor toepassingen voor eindgebruikers , heeft het wijzigen van het ligninegehalte met behulp van genetische manipulatie veel onderzoeksaandacht getrokken. Echter, lager lignine niveaus worden vaak geassocieerd met drastische veranderingen in de samenstelling van oplosbare fenolen en hebben soms negatieve effecten op de plantengroei en -ontwikkeling. In dit project zal het effect van lignine reducties op de plant-geassocieerde bacteriële populatie en het potentieel om plant-geassocieerde bacteriën te benutten om de negatieve effecten van lignine reducties te verminderen, worden onderzocht. In een eerste deel zal de diversiteit van de kweekbare en niet-kweekbare bacteriële populatie geassocieerd met Populus tremula x alba wildtype en 2 lijnen ontworpen voor lagere lignine productie worden bepaald en vergeleken. Verder zullen de geïsoleerde kweekbare bacteriële populaties getest worden op hun gebruik van verschillende koolstofbronnen in het xyleem en hun plantengroei bevorderingspotentieel. In de laatste experimenten zal een selectie van de meest veelbelovende graag-geassocieerde bacteriën worden ingeënt in Populus tremula x alba wild-type en de 2 ontworpen lijnen en het effect van inoculatie op de gezondheid van de plant, de samenstelling van xyleem extracten en de efficiëntie van de verwerking van biomassa voor eindgebruik toepassingen zullen worden geëvalueerd.

Periode

01 januari 2012 - 31 december 2015