Project R-2337

Titel

Methoden en instrumenten ter ondersteuning van het gebruik, de calibratie en de validatie van verkeerssimulatiemodellen (Onderzoek)

Abstract

Een COST actie is een netwerk dat samenkomt rond nationaal gefinancierde projecten in een domein dat behandeld wordt door minstens 5 COST landen. Het voornaamste doel van deze Actie is de ontwikkeling, implementatie en promotie van het gebruik van methoden en procedures ter ondersteuning van het gebruik van verkeerssimulatiemodellen, meer specifiek rond de thema's modelcalibratie en -validatie. Tot op de dag van vandaag focuste het merendeel van de middelen en inspanningen in het domein van verkeerssimulatie op modelontwikkeling, wat geleid heeft tot vele simulatiemodellen die beschikbaar zijn op de markt. Deze modellen worden uitgebreid gebruikt in applicaties die een grote potentiële impact hebben op de veiligheid, capaciteit en milieu-efficiëntie van het wegsysteem. Echter, de betrouwbaarheid van de resultaten en conclusies die getrokken worden uit simulatiestudies, evenals de draagwijdte van mogelijke applicaties waarvoor deze hulpmiddelen betrouwbaar kunnen gebruikt worden, zijn twijfelachtig: dezelfde simulatiestudie, uitgevoerd door verschillende mensen, zelfs bij gebruik van hetzelfde hulpmiddel, geeft waarschijnlijk verschillende resultaten. Bijgevolg, de betrouwbaarheid van de resultaten is bijna volledig afhankelijk van de bekwaamheid van de modelgebruikers en hun intuïtie. Meer nog, de toenemende complexiteit van modellen maakt dat het zelfs voor experten een moeilijke taak wordt om een correct gebruik te garanderen. Hiervoor zijn zeer specifieke calibratie- en validatiemethodologieën nodig. Om die redenen is de belangrijkste doelstelling van deze Actie de ontwikkeling, implementatie en promotie van methodes en procedures ter ondersteuning van het gebruik van verkeerssimulaties, meer specifiek rond de thema's calibratie en validatie. Om hiertoe te komen wordt het delen en uitwisselen van beschikbare datasets ook een belangrijke taak van de Actie.

Periode

26 juni 2009 - 25 mei 2013