Project R-2352

Titel

IBBT ICON project: EPICS: E-learning Platform In the Cultural heritage Sector (Onderzoek)

Abstract

Het EPICS-project streeft naar de ontwikkeling van een e-learning platform voor digitaal cultureel erfgoed in Vlaanderen. Het samenbrengen van de recente digitaliseringstendens in de cultureel erfgoed sector en de groeiende impact van het gebruik en distributie van digitale content in de onderwijssector, biedt veelbelovende opportuniteiten op het vlak van erfgoededucatie.

Periode

01 oktober 2009 - 30 september 2011