Project R-3172

Titel

Het onderscheidend vermogen van intangible resources in familiebedrijven verklaard: een empirische test (Onderzoek)

Abstract

In de literatuur wordt vaak vastgesteld dat familiebedrijven beter presteren dan niet-familiebedrijven. De verklaring van dit competitief voordeel wordt vooral gezocht in "familiebedrijf-unieke" resources. Ondanks dat de meeste auteurs erkennen dat deze resources intangible, of m.a.w. niet-tastbaar zijn, maken zij geen gebruik van een intangibles model om deze te bestuderen. In eerdere studies worden deze resources bovendien afzonderlijk onderzocht als bron van competitief voordeel; resource combinaties worden meestal niet bekeken. Om tegemoet te komen aan deze tekortkomingen in de literatuur zal ik voortbouwen op een eigen ontwikkeld model betreffende de combinaties van intangible resources in familiebedrijven. Meer specifiek is dit model gebaseerd op de idee dat één resource op zich geen competitief voordeel kan opleveren en dat het eerder combinaties van resources zijn die het verschil maken. Empirische bevestiging van dit model ontbreekt echter nog. Daarom zal ik in dit project empirisch onderzoeken hoe de volgende wederkerige relaties een competitief voordeel kunnen opleveren voor familiebedrijven: (1) organisatiecultuur en human capital, (2) organisatiecultuur en netwerken, (3) human capital en netwerken, (4) human capital en reputatie en (5) reputatie en netwerken.

Periode

01 september 2011 - 31 augustus 2014