Project R-3173

Titel

Het management van de Islam op de werkvloer (Onderzoek)

Abstract

Niettegenstaande het maatschappelijk debat rond de Islam en de uitdagingen van de integratie van praktiserende Moslims op de werkvloer heeft de Islam weinig aandacht gekregen in de wetenschappelijke organisatieliteratuur rond diversiteit. Verankerd in de Noord-Amerikaanse traditie, deze blijft voornamelijk focussen op ras en interraciale relaties. Dit project wil nagaan hoe Europese organisaties met de Islam en praktiserende Moslim medewerkers omgaan steunend op Belgische data. Specifiek willen we theoretische en empirische bijdragen leveren aan de bestaande diversiteitsliteratuur over: 1) hoe de Islam en Moslim praktijken gemanaged worden in organisaties; 2) hoe diversiteitpraktijken rond de Islam worden verzoend met bestaande HR principes en praktijken; 3) de rol van lijnmanagers in het managen van de Islam en Moslim praktijken; 4) hoe Moslim en niet-Moslim werknemers diversiteitspraktijken rond de Islam en Moslim praktijken. Het onderzoek zal steunen op een meervoudige gevalsstudie. In het bijzonder zullen drie gevalsstudies worden uitgevoerd in organisaties in België die gekend staan voor hun diversiteitsbeleid en die een groot aantal mensen met een Moslim achtergrond tewerk stellen.

Periode

01 september 2011 - 31 augustus 2014