Project R-3131

Titel

Adsorptie van organische zwavelverbindingen uit vloeibare fossiele brandstoffen middels koolstof nanodeeltje, gemodificeerde stoffen koolstof en geactiveerde koolstof: een evenwichts en kinetische studie

Abstract

In dit doctoraatsonderzoekswerk wordt door gebruik te maken van geactiveerde stoffen kool (AC) nagegaan in hoeverre deze een efficient adsorptiemateriaal zijn ter verwijdering van benzothiofeen, dibenzothiofeen en 4,6-dimethylbenzothiofeen (als model zwavelverbindingen) opgelost in n-heptaan. Deze experimentele data zullen dan vertaald worden naar geschikte adsorptie-isothermen en geëvalueerd worden naar hun adsorptiecapaciteit. Verschillende activatie procedures zullen toegepast worden ter verbetering van de adsorptieprestaties. Daarnaast zullen ook via pyrolyse van eigen biomass afvalstromen de daar bekomen chars, na chemische of thermische activatie, eveneens uitgetest worden naar adsorptiemogelijkheden tov dezelfde zwavelmodelcomponenten in n-heptaan. Het uiteindelijk doel is dan ook na te gaan wat de prestaties van de verschillende ACs zijn in reële vloeibare fossiele brandstoffen. Middels AP-TPR zal nagegaan worden welke soort organische zwavelverbindingen werden geadsorbeerd en in welke hoeveelheden. Op basis van deze gegevens kan dan nagegaan wat de geschikte temperaturen zijn om via stoom-behandeling de ACs te recycleren voor hergebruik. Uit hun n-heptaan experimenten blijkt immers dat deze route geen afdoende resultaten geeft.

Periode

01 juni 2011 - 14 februari 2013