Project R-3157

Titel

Capaciteitsopbouw statistiek, met als pilootregio Oost- en Zuidelijk Afrika (Onderwijs)

Abstract

In Oost- en Zuid-Afrikaanse universiteiten, waaronder de IUS-universiteiten in deze regio, ontbreekt vaak een goede statistische expertise dewelke nodig is ter ondersteuning van wetenschappelijke studies. Professionele statistici in het Zuiden beheersen meestal wel de theoretische achtergrond van statistische inferentie maar het toegepaste deel van de opleiding ontbreekt vaak. Ook wetenschappers zoals landbouwkundigen, biologen, artsen, economisten en sociologen zijn vaak niet vertrouwd met modelleren en de inferentiële statistische instrumenten die vandaag de dag beschikbaar zijn. Bovendien is er een grote behoefte aan extra opleiding en bewustmaking van de statistische software dewelke een onmisbaar instrument voor de analyse van de wetenschappelijke gegevens die ze verzameld hebben. De belangrijkste doelstelling van dit cross-cutting initiatief is om het menselijk vermogen te versterken met betrekking tot het praktische gebruik van statistische technieken, waarbij zowel de professionele statistici als de onderzoekers/wetenschappers worden betrokken.

Periode

01 april 2011 - 31 maart 2013