Project R-3248

Titel

RITCHIE: een kenniscentrum voor mobiele ICT toepassingen binnen de erfgoed- en cultuurtoeristische sector (Onderzoek)

Abstract

De UHasselt, Het Provinciaal Gallo-Romeins Museum en de Provincie Limburg werken samen aan het EFRO-project 'RITCHIE verlenging' (RITCHIE II). De projectpartners stellen opnieuw hun expertise ter beschikking van de erfgoed- en (cultuur)toeristische sector met als doelstelling de werking van het iDiscover kenniscentrum te continueren. Dit kenniscentrum werd tijdens het oorspronkelijke RITCHIE project (september 2008-november 2010) uitgebouwd, maar blijkt nog steeds te beantwoorden aan een nood van de sector aan advies en ondersteuning bij de introductie van een mobiele ICT toepassing, die specifiek inspeelt op de context van hun organisatie, hun verhalen en hun infrastructuur. Bovendien wordt binnen RITCHIE II de dienstverlening nog verfijnd door in te spelen op een aantal geactualiseerde uitdagingen binnen dit domein op technologisch vlak, educatief vlak en op het gebied van de culturele/toeristische behoeftes van de bezoeker.

Periode

01 december 2010 - 30 juni 2013