Project R-2848

Titel

Huwelijksmigratie in 3-D: Demystificatie door diepte-interview en dialoog. (Onderzoek)

Abstract

Huwelijksmigratie in 3-D is een project met meerdere dimensies. Het doel van het project is de gangbare opvattingen over Turkse en Marokkaanse huwelijksmigratie te verruimen. Uit onderzoek blijkt dat de wens om te huwen met iemand uit het herkomstland sterk bepaald is door de wens om de eigen cultureel-religieuze identiteit te bewaren. Men gaat als het ware op zoek naar de verloren wortels; een mythisch thuisland. Hiertegenover leeft bij de mensen in het herkomstland ook een mythe rond migratie, de mythe van rijkdom, ontwikkeling en vanzelfsprekend geluk in Europa. Ditzelfde onderzoek toont aan dat desillusies, bij beide parnters, vaak de oorzaak zijn van huwelijksproblemen. Een van de D-s staat dus voor Demystificatie maar Denkkader verruimen omschrijft beter de opzet. We willen al doende de opvattingen rond partnerkeuze en huwelijk re-framen als een keuze-proces van individuen binnen een welbepaalde micro en macro context. En een overwogen keuze-proces berust op feiten en het expliciteren van assumpties, waarden, verwachtingen en doelstellingen. De wijze waarop we de doelstelling willen bereiken is onderzoekend en participatief. De overige D-s in ons project staan bijgevolg voor Diepte-interview en Dialoog.

Periode

01 januari 2011 - 31 maart 2012