Project R-3155

Titel

Overeenkomst Bis in het kader van het VLIR Beurzentoekenningsprogramma 2011, betreffende de KOI-beurzen (Onderwijs)

Abstract

Deze overeenkomst betreft de uitbetaling van de toelagen in de loop van het referentiejaar 2011 aan de bursalen Korte Opleidingsinitiatieven (KOI's) (zoals opgenomen in de Noord-Acties-Programma's van 2011 van de VLIR), alle zoals opgenomen in het kader van het Beurzentoekenningsprogramma 2011 van de VLIR.

Periode

01 januari 2011 - 31 december 2011