Project R-3213

Titel

Samenstelling inhoud van de cursus ' Excursies en veldstage' binnen de opleidingen biologie en geografie (Onderzoek)

Abstract

In het hoger onderwijs wordt de inhoud van het cursusonderdeel 'excursie en veldstage' binnen verschillende opleidingen biologie hoofdzakelijk ingevuld door de expertise van de begeleiders. Deze expertise kan erg verschillend zijn vanwege de gevolgde opleiding en onderzoeksinteresse, maar ook omwille van de geografische ligging van de onderwijsinstelling. Dit initiatief beoogt de verschillende expertisen van de stagebegeleiders en cursussamenstellers van de verschillende universiteiten samen te smelten in één cursus om zo het aanbod in kennisvergaring te maximaliseren. Hierdoor zullen de studenten in contact komen met verschillende manieren van kennisoverdracht, maar ook met de verschillende praktische toepassingen inzake natuurbehoud, natuurbeheer, aspecten in de landschapecologie, milieurecht, milieumanagement, ... van de theoretische kennis in beide gewesten.

Periode

01 november 2011 - 31 mei 2012