Project R-3180

Titel

Genetische Algoritmes voor het modelleren, simuleren en optimaliseren van 3Dfotovoltaische netwerken voor zonnecellen van de volgende generatie (Onderzoek)

Abstract

De introductie en ontwikkeling van genetische algoritmen als optimalisatie methode kan een belangrijke rol spelen in het interdisciplinaire domein van de 'bulk heterojunctie zonnecellen', een sleutelbegrip voor de volgende generatie zonnecellen, op basis van 3D-interpenetrerende fotovoltaïsche netwerken van donor en acceptor nano-materialen. Deze zonnecellen vormen een actieve interdisciplinair onderzoek domein, met inbegrip van materialen chemie, materialen natuurkunde en techniek, maar met een gebrek aan de juiste steun van de kant van de Computational Science. Lopend onderzoek wordt al gedaan in het Instituut voor Materiaalonderzoek in Universiteit Hasselt, evenals in de Theoretische Fysica groep vanuit een meer fundamenteel, thermodynamica standpunt. In dit project worden deze pogingen worden uitgebreid tot de ontwikkeling van een model dat gemakkelijk kan worden gebruikt in de simulaties. Om de benodigde details vast te leggen, moeten dergelijke simulaties gedetailleerd zijn, met gebruik van state-of-the-art hardware (bijv. GPU's). Uiteindelijk is het doel om het gedrag van dergelijke 3D-nanogestructureerde zonnecellen te kunnen voorspellen, zodat hun prestaties bekend zijn voordat tijd en moeite besteed MOET WORDEN aan het daadwerkelijk bouwen van deze zonnecellen. Het laatste aspect is dan de optimalisatie van de device eigenschappen, zodat het rendement van dergelijke devices verbeterd wordt.

Periode

01 oktober 2011 - 30 september 2012