Project R-3275

Titel

Post-doctorale sponsorovereenkomst tussen UHasselt en AXA Research Fund (Onderzoek)

Abstract

Dynamische modellen voor persoon-tot-persoon overdracht van infectieziekten steunen op veronderstellingen over sociale interacties. In massa-actie-modellen maken personen contact met elkaar tegen een bepaalde leeftijdsspecifieke frequentie. Dit model wordt meestal gebruikt om de leeftijdsspecifieke prevalentie van een endemische infectieziekte te beschrijven. Anderzijds bestaan er netwerkmodellen waarin individuen voorgesteld worden door punten of knopen, die met een lijn verbonden worden indien de twee personen met elkaar in contact komen. Netwerkmodellen houden dus expliciet rekening met de verschillen tussen individuen en de clustering van contacten. Deze aspecten zijn belangrijk in het modelleren van het dynamisch tijdsverloop van een epidemie. Hoewel massa-actie-modellen (gebaseerd op sociale contactgegevens) en netwerkmodellen beiden aangewend worden om modellen voor de overdracht van infectieziekten te verbeteren en zo realistisch mogelijk te maken, werden ze voornamelijk apart bestudeerd. Het doel van dit project is om nieuwe statistische en wiskundige methoden te ontwikkelen die de twee kaders dichter bij elkaar brengen en toelaten om belangrijke verbanden te leggen. Er zijn drie hoofddoelstellingen: (1) Het ontwikkelen van statistische methoden om netwerkmodellen te informeren gebruik makend van gegevens uit enquêtes waarin het sociale contactgedrag bevraagd wordt; (2) Een methode ontwikkelen om massa-actie-modellen en netwerkmodellen te vergelijken m.b.t. het dynamisch tijdsverloop van een epidemie; (3) Netwerkvarianten van populatie-gebaseerde epidemiologische parameters oplijsten en uitbreiden.

Periode

01 september 2011 - 31 januari 2014