Project R-3988

Titel

PHENOVISION: 'Specificaties en toepassingsmogelijkheden van de Scananlyzer 3D - LemnaTec' (Onderzoek)

Abstract

Het Hercules project "PHENOVISION" beoogt de aankoop en ingebruikname van een automatisch fenotyperingsplatform voor planten. Het project werd gezamenlijk aangevraagd door UGent, VIB, Hogeschool Gent, KULeuven en UHasselt. De infrastructuur zal geplaatst worden in de serres van het VIB in Gent. UHasselt is medeaanvrager van het project en net als de andere partijen ook co-financierder. De onderzoeksgroep Milieubiologie in het Centrum voor Milieukunde voorziet, eens het platform operationeel is, fenotyperingsexperimenten uit te voeren ter ondersteuning en accelaratie van zijn onderzoek op fytoremediatietechnologiën en de invloed van omgevingsstressfactoren op planten.

Periode

06 juli 2011 - 31 december 2018