Project R-3249

Titel

Modelleren van hedendaagse routeringsproblemen (Onderzoek)

Abstract

Een zeer druk wegennet verhoogt de behoefte aan gedegen rittenplanningsbeslissingen. De huidige verkeerssituatie creëert onzekere reistijden. De betrouwbaarheid van reistijden kan mee in rekening gebracht worden bij de planning van voertuig routes. Dit project zal een kader voorstellen voor de ondersteuning van beslissingen met betrekking tot transportplanning op tactisch niveau. Het probleem is gemodelleerd als Tijdsafhankelijk Rittenplanningsprobleem. Een heuristisch algoritme zal ontwikkeld worden om probleemgevallen met een realistische omvang op te lossen. Vervolgens wordt dit algoritme toegepast om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren om te bepalen welke congestievermijdende strategieën een grote invloed hebben op de doelfunctie. Een tweede benadering om congestie te voorkomen is door gebruik te maken van alternatieve vervoerswijzen. Intermodale routering betreft de selectie van routes voor transport via een intermodaal netwerk. In het tweede deel van dit onderzoeksvoorstel zal een oplossingsmethode ontwikkeld worden die rekening houdt met alle drie de essentiële kenmerken van intermodale routeringsproblemen: (1) meerdere doelstellingen, (2) transportmodus schema's en vereiste levertijden en (3) schaalvoordelen. De hoge complexiteit van de combinatie van deze drie karakteristieken pleit voor het gebruik van een heuristische oplossingsmethode waarbij het probleem kan ontleed worden in een aantal deelproblemen.

Periode

01 oktober 2011 - 30 september 2015