Project R-3251

Titel

Onderzoek naar een beter begrip van ongevallen in het perspectief van een verkeersveiligheidscontinuum. (Onderzoek)

Abstract

Traditionele analysemethoden in het domein van verkeersveiligheid vertrouwen sterk op ongevallen als meeteenheden. Maar er zijn belangrijke beperkingen in verband met het gebruik van de ongevallendata. Het optreden van ongevallen is een relatief zeldzame gebeurtenis, wat betekent dat geregistreerd variaties in ongevallen aantallen (doorheen de tijd, tussen locaties, ...) ten minste gedeeltelijk aan toeval te wijten zijn. Bovendien worden ongevallen niet altijd correct gerapporteerd en - nog belangrijker - is er te weinig bekend over de factoren en mechanismen die aan ongevallen vooraf gaan. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is beter inzicht krijgen in het voorkomen van ongevallen door relaties te definiëren tussen deze ongevallen, de events die hieraan vooraf gaan en de omstandigheden van hogere orde die het voorkomen van deze events beïnvloeden. Een betere kennis hiervan zou bijdragen aan de totstandkoming van conceptuele, wet-achtige relaties tussen variabelen die kenmerken van het verkeerssysteem beschrijven (weg, voertuigen en menselijke (inter)acties) en het niveau van de verkeersveiligheid. Dit onderzoek zal bestaan uit vier delen, elk deel gerelateerd aan bepaalde onderzoeksvragen omtrent (1) classificatie van niet-ongeval gebeurtenissen en de ontwikkeling van indicatoren, (2) validatie van de relatie tussen niet-ongevallen en ongevallen, (3) het beoordelen van de vorm van deze realtie en (4) een onderzoek naar de relatie tussen niet-ongeval events en events en gedragingen die veel vaker voorkomen.

Periode

01 oktober 2011 - 30 september 2014