Project R-3792

Titel

Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2016 (Onderzoek)

Abstract

Binnen de Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek wordt voorzien in structurele financiering van beleidsrelevant onderzoek in domeinen en/of onderwerpen die voor de Vlaamse overheid prioritair zijn. De hoofdopdracht van het steunpunt bestaat uit onderzoeksopdrachten die gericht zijn op voor het beleid relevante problemen. Via de steunpunten beoogt men, in een aantal zorgvuldig uitgekozen sectoren een kritische massa samen te brengen en/of op te bouwen en hiervoor een zeker mate van stabiliteit te creëren binnen een duidelijk vastgelegd contractueel kader. Voor de derde keer op rij werd ook voor het thema 'Verkeersveiligheid' financiering voorzien voor een steunpunt. Voor de derde keer op rij zal het IMOB van de UHasselt dit steunpunt coördineren. Dit steunpunt wordt gedragen door een consortium van partners waar naast de UHasselt (IMOB) ook de Katholieke Universiteit Leuven (onderzoeksgroepen SADL, ETE en CIB) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) deel van uitmaken.

Periode

01 januari 2012 - 30 juni 2016