Project R-3584

Titel

FabLabs in de grensregio: FabLabs als brug tussen ondernemingen en onderwijsinstellingen (Onderzoek)

Abstract

Een FabLab (Fabrication - of Fabulous - Laboratory) is een kleinschalige werkplaats met een aanbod van computergestuurde gereedschappen met het doel om "bijna alles" te kunnen maken. Het basis concept ontstond aan het Massachusetts Institute of Technology, waarbij aan iedereen de mogelijkheid wordt geboden om van zulk een werkplaats met gespecialiseerde apparatuur gebruik te maken. Dit bleek een krachtig middel te zijn om innovatie te stimuleren en kennis te verspreiden en te valoriseren voor de gemeenschap. De krachtlijnen van FabLabs zijn dus enerzijds een educatieve werkplek en anderzijds een innovatietool. Het FabLab maakt het voor studenten, (startende) bedrijven en particulieren mogelijk om een product te maken als prototype of in kleine serie. Het doel van dit project is om in een eerste fase dan ook 2 nieuwe FabLabs op te richten (in Genk en in Eindhoven) en de uitbreiding van 2 andere FabLabs (in Leuven en Maastricht) mogelijk te maken. Met deze FabLabs wordt het voor de KMO/MKB's uit de grensregio terug mogelijk om prototypes te maken. Dit betekent dat zij nieuwe producten kunnen ontwerpen en kleine series kunnen produceren om deze prototypes te testen en dit tegen een aanvaardbare prijs. De synergie tussen de verschillende deelnemers en ondersteunende partijen heeft een sterk potentieel om het innovatieweefsel in de grensregio hechter te maken. In dit projectvoorstel wordt dan ook beoogd om verschillende, uiteenlopende doelgroepen te bereiken, met verschillende doelstellingen, die echter steeds geënt blijven op het centrale FabLab-idee. Deze brug die FabLab wil slaan tussen onderwijs, onderzoek en lokale economie, zal moeten leiden tot het versterken van de lokale economie, het verbeteren van het onderwijs en onderzoek door meer naar het bedrijfsleven toe te groeien en het valoriseren van ideeën binnen het onderwijs en onderzoek. Het concept is hiervoor optimaal, gezien de grote flexibiliteit van het FabLab-gegeven.

Periode

01 oktober 2011 - 30 september 2014