Project R-3861

Titel

Steunpunt Milieu en Gezondheid (Onderzoek)

Abstract

Deze overeenkomst betreft de opstart van een steunpunt rond " Milieu en Gezondheid" zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering voor een periode van Vijf jaar van 01.01.2012 tot 31.12.2015. Partners binnen het project zijn KULeuven, UAntwerpen, UGent, VUB, VITO, Prov. Instituut voor Hygiëne. Het project wordt uitgevoerd zoals gedefinieerd in voorliggend contract.

Periode

01 januari 2012 - 31 december 2015