Project R-3505

Titel

Ontwikkeling en validatie van een cognitief model voor assistentie besturingssystemen op kruispunten: Een benadering vanuit omgevingsbewustzijn. (Onderzoek)

Abstract

Kruispunten behoren tot de gevaarlijkste locaties binnen een wegnetwerk. Dit verhoogde ongevalsrisico staat in verband met de verhoogde complexiteit van voertuigmaneuvers op kruispunten die vaak zowel longitudinale als laterale bewegingen omvatten. Opvallend is dat, in vergelijking met andere verkeersstromen op kruispunten, het links afslaand verkeer vaker betrokken is bij ongevallen. De bedoeling van het voorgestelde onderzoek is om een meer diepgaande blik te werpen op rijgedrag op kruispunten en het onderliggende cognitieve proces te modelleren, met een speciale focus op de links afslaande bestuurder. Linkse afslagbewegingen kunnen opgedeeld worden in verschillende fasen en in iedere fase zullen de onderliggende cognitieve operaties gemodelleerd worden. Gebaseerd op omgevingsbewustzijn theorie (i.e., een welbekend theoretisch kaderwerk binnen cognitieve- en ergonomische psychologie dat gebruikt wordt om mentale of cognitieve aspecten verbonden aan veilig rijden te bestuderen) zullen de verschillende cognitieve operaties systematisch worden beschreven, geïntegreerd, en gesimuleerd. De IMOB rijsimulator zal gebruikt worden om het voorgestelde cognitieve model te kalibreren en te valideren. Daartoe zullen test scenario's met kruispunten onder variërende situationele omstandigheden ontworpen worden en aangeboden aan een gevarieerd aantal test samples (i.e., jonge onervaren bestuurders, volwassenen, 65-plussers). Aldus zal de voornaamste uitkomst van dit onderzoek een theorie-gebaseerd en empirisch gevalideerd mathematisch model voor de cognitieve processen ter ondersteuning van (links afslaande) rijhandelingen op kruispunten zijn dat kan dienen als input voor de ontwikkeling van meer accurate Intelligente Transport Systemen (ITS).

Periode

01 januari 2012 - 31 december 2017