Project R-4150

Titel

Functioneel Supramoleculair Systeem (FS2)

Abstract

De IAP Functionele Supramoleculaire Systemen richt zich op nieuwe, fundamentele concepten in het ontwerp van responsieve en adapteerbare systemen, in katalyse en scheidingen, en in conversie en manipulatie van licht, op basis van supramoleculaire assemblage en functionaliteit. De verticale projectstructuur (werkpakketten, WPs) reflecteert de beoogde functionaliteiten: WP 1. Adapteerbare, responsieve systemen, WP 2. Supramoleculaire katalyse, fotokatalyse en materialen voor geavanceerde scheidingen and WP 3. Supramoleculaire systemen voor energieconversie. De horizontale projectstructuur (platforms) verzamelt en ontwikkelt nieuwe expertise voor de studie van supramoleculaire systemen: Platform 1. Synthese en assemblage van bouwstenen en supramoleculaire systemen, Platform 2. Geavanceerde karakterisatie (over verschillende tijds- en lengteschalen) and Platform 3. Multischaal modellering en modelgestuurd ontwerp. We verwachten ook sterke links tussen de platformen, bv. voor modelmatig materiaalontwerp of voor voorspelling van spectrale eigenschappen van nieuwe materialen.

Periode

01 april 2012 - 31 december 2017