Project R-3845

Titel

Onderzoek naar mogelijkheden tot het juridisch formaliseren van afspraken tussen partners mbt compensatie voor loopbaanbeslissingen in het kader van het vergemakkelijken van de combinatie arbeid en zorg. (Onderzoek)

Abstract

De opdracht van dit bestek is enerzijds het zoeken naar een gepast juridisch instrument om afspraken tussen partners op het vlak van de verdeling van gezinszorg en arbeid te formaliseren en anderzijds het zoeken naar gepaste juridische regelingen om de negatieve implicaties van keuzes op dit vlak voor één van beiden, zoals gemiste carrièrekansen, kleinere pensioenen of andere verlaagde sociale zekerheidsuitkeringen, financieel te compenseren.

Periode

01 mei 2012 - 15 november 2012