Project R-3899

Titel

Ontwikkeling en onderhouden van een digitale tool om het verplaatsingsgedrag en de bereikbaarheid van scholen en bedrijven in kaart te brengen. (Onderzoek)

Abstract

Om scholen en bedrijven beter te kunnen begeleiden bij het uitwerken van een actieplan/maatregelenpakket om het aantal duurzame verplaatsingen in het woon-school en woon-werkverkeer te verhogen, willen we een digitale tool laten ontwikkelen. Een tool waarmee gegevens verzameld, verwerkt en geanalyseerd kunnen worden om een beeld te krijgen van de huidige mobiliteitssituatie van de school of het bedrijf en een idee te krijgen van mogelijke maatregelen die voor de school of het bedrijf interessant zouden kunnen zijn. Met de digitale tool moeten scholen en bedrijven op een eenvoudige en snelle manier de nodige gegevens kunnen verzamelen en verwerken. De resultaten van deze inventarisatie moeten overzichtelijk en toegankelijk zijn en gebruikt kunnen worden als vertrekbasis voor een discussie met de betrokkenen binnen de school of het bedrijf. Op basis van deze resultaten moet een proces op gang getrokken kunnen worden, met als uiteindelijk doel de opmaak van een actieplan dat de verkeersveiligheid in de omgeving van de school/het bedrijf aanpakt en het gedrag van mensen met betrekking tot milieuvriendelijke mobiliteit probeert te beïnvloeden.

Periode

31 mei 2012 - 31 juli 2017