Project R-3509

Titel

Voorspellende modellen ivm dengue / ernstige dengue en gemeenschappelijke modellen ivm TB / HIV (Onderzoek)

Abstract

Probleemstelling: Dengue is een virale ziekte met endemische gedrag, op de mens overgedragen door de beet van Aedes muggen. In het verloop van de ziekte lijdt een patiënt met dengue aan complicaties. Gezien de intensiteit van deze uitingen kunnen twee klinische vormen onderscheiden worden: dengue of ernstig. Aan het begin van de ziekte is het niet mogelijk te weten welke patiënten een ongunstige evolutie hebben en een ernstige vorm van dengue ontwikkelen. Echter zijn sommige waarschuwing symptomen en tekenen aanwezig . Deze vroege therapeutische interventie is tot nu toe de meest effectieve maatregel om het risico op de dood voor ernstige dengue te verminderen. TB / HIV Tuberculose (TBC) is een wereldwijd probleem voor de volksgezondheid en blijft de belangrijkste doodsoorzaak onder de geneeslijke besmettelijke ziekten. In Cuba zijn de TB mortaliteit en sterfte trends sinds 1979 zeer gunstig. Tb is in eliminatiefase en daarom is het nodig te focussen op de risicogebieden van deze ziekte. De kleine prevalentie van de HIV-infectie in het land (0,05%) en het bestaan van een geconsolideerde nationaal programma voor de preventie en de controle van TB zorgt ervoor dat de sociale gevolgen van de co-infectie kleiner zijn dan in andere landen. Hoofddoel: bijdragen tot de vroege diagnose van de klinische vorm met behulp van wiskundige modellering en analyse voor TB / HIV.

Periode

01 januari 2012 - 14 februari 2013