Project R-3794

Titel

Onderzoek naar recyclagecertificaten als vernieuwend economisch instrument voor het afval- en materialenbeheer. (Onderzoek)

Abstract

Met voorliggend projectvoorstel willen we, vanuit een consortium met HUBrussel, UHasselt en VITO, nagaan in welke mate het economisch instrument 'recyclagecertificaten' (van het type van verhandelbare rechten) kan ingezet worden voor specifieke reststromen. Het betreft specifiek reststromen waarbij momenteel een knelpunt is om de recyclagemarkt in gang te zetten of in gang te houden. Het doel is zowel de recyclage van de reststromen als het gebruik van gerecycleerd materiaal te bevorderen, ter realisatie van de doelstellingen van het afval- en materialenbeleid, en hoe dit dan best gebeurt. Het doel van deze opdracht is om het potentieel van verhandelbare recyclagecertificaten als vernieuwend economisch instrument na te gaan om bestaande knelpunten in de keten weg te werken en de recyclage te bevorderen, met focus op de haalbaarheid van dergelijk instrument op Vlaams niveau. De reststromen die beschouwd zullen worden zijn shredderresidu, hard plastic afval en restafval. (Het is niet de bedoeling van deze opdracht om een algemeen onderzoek te doen naar recyclagecertificaten als beleidsinstrument.)

Periode

01 februari 2012 - 31 oktober 2012