Project R-3538

Titel

Energiegewassen op landbouwgrond verrijkt met zware metalen: functioneel herstel door middel van fyto-extractie en / of energiegewassen als een duurzaam alternatief voor de klassieke landbouw.

Abstract

Primair landgebruik in deze regio is landbouw, die vaak wordt geconfronteerd met gewassen waar de concentratie aan metalen groter is dan de Europese normen voor gehaltes aan zware metalen in voeding en veevoeder. Dit probleem vraagt om een duurzame oplossing, terwijl de uitgestrektheid van het gebied vraagt om een alternatieve saneringstechnologie. Fytoremediatie biedt de mogelijkheid om meerdere doelstellingen te bereiken waarbij non-food gewassen veilig worden geteeld. De potentiële voordelen zijn meervoudig: aan boeren wordt een economisch alternatief aangeboden, bodems worden gesaneerd met een middellange tot lange termijn perspectief op functioneel herstel van de bodem, en de geoogste biomassa biedt mogelijkheden voor energie opwekking. De algemene methode die wordt gebruikt voor de analyse van de verschillende gewassen is een kosten-batenanalyse. Het project op Yale heeft echter als doelstelling de ontwikkeling van een meer geïntegreerde beoordeling van non-food gewassen op verontreinigde grond, op basis van meerdere criteria. Gezien de expertise op het gebied van fytoremediatie van een aantal onderzoekers van de School of Forestry and Environmental Studies (F&ES) aan Yale University en in het bijzonder de expertise van Prof. Mendelsohn in de waardering van het milieu en de gewaskeuze van landbouwers, is F&ES zeer geïnteresseerd in het project. De concentratie van alle kennis op een locatie biedt de optimale onderzoeksomgeving om te komen tot een geïntegreerd beoordelingsinstrument.

Periode

07 september 2009 - 02 juli 2010