Project R-3645

Titel

Steunpunt Wonen 2012-2016 (Onderzoek)

Abstract

Deze overeenkomst betreft de opstart van een steunpunt rond "Wonen" zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering voor een periode van Vijf jaar van 01.01.2012 tot 31.12.2015. Partners binnen het project zijn KULeuven, UAntwerpen, Provinciale Hogeschool Limburg, TU Delft en Hogeschool voor Wetenschap en Kunst. Het project wordt uitgevoerd zoals gedefinieerd in voorliggend contract.

Periode

01 januari 2012 - 30 juni 2016