Project R-4477

Titel

ERC Starting Grant 'Environage' (Onderzoek)

Abstract

Veroudering is een complex fenotype verantwoordelijk voor een overvloed aan milieu-inputs (ENVIRONAGE). Leeftijdsgerelateerde levensomstandigheden bij volwassenen vinden vaak hun oorsprong bij risicofactoren werkzaam in het vroege leven. De moleculaire mechanismen achter deze fenomenen blijven grotendeels onbekend. Mitochondriën zijn betrokken bij een grote variëteit aan noodzakelijke celfuncties, inclusief oxidatieve energieproductie en geprogrammeerde celdood. Recentelijk heb ik in een studie met 175 pasgeborenen vastgesteld dat er een sterke associatie bestaat tussen mitochondriale DNA inhoud en in utero blootstelling aan luchtverontreinigingspartikels. De lengte van de telomeren is sterk overerfbaar en erosie leid tot een steeds toenemende verzwakking van de structurele integriteit van de chromosomen. Het wordt beschouwd als een merker van algemene biologische leeftijd vergeleken met de chronologische leeftijd. In dit verband heb ik de erfelijkheid van telomeerlengte en de invloed van roken op telomeer erosie aangetoond. Deze resultaten ondersteunen de ENVIRONAGE hypothese, d.w.z. milieu-inputs beïnvloeden de biomoleculaire merkers van veroudering inclusief de mitochondriale functie, telomeerlengte samen met zowel DNA herstel en epigenetica en de 'kern as van veroudering'. Het doel is om prospectief epidemiologisch bewijs voor moleculaire mechanismen of vroege biomerkers onderliggend aan de oorsprong of die het risico aan leeftijdsgerelateerde ziektes vast te leggen en om haar associatie met andere processen en de invloed op milieu factoren. Hiertoe zal ik een geboortecohort en een cohort van middelbare leeftijd en ouderen vast stellen. Ik meet milieuverontreinigende stoffen, in interactie met de parameters die ik beschouw als een belangrijke rol hebbende in het verouderingsproces (mitochondriale functie, de lengte van telomeren, epigenetica en DNA-herstel capaciteit). ENVIRONAGE integreert milieu-invloeden en moleculaire verouderingsmechanismen. De gemeenschappelijke moleculaire epidemiologische strategieën bij pasgeborenen, middelbare leeftijd en ouderen om de milieu invloed te ontrafelen inzake de vergrijzing zijn baanbrekend.

Periode

01 maart 2013 - 28 februari 2018