Project R-3960

Titel

Prioriteren van maatregelen ter bevordering van integrale toegankelijkheid in vervoersnetwerken (Onderzoek)

Abstract

Prioriteren van maatregelen ter bevordering van integrale toegankelijkheid in vervoersnetwerken Dit onderzoeksproject heeft tot doel het benodigde fundamentele onderzoek uit te voeren voor het prioriteren van maatregelen om het bestaande mobiliteitsnetwerk te verbeteren tot een inclusief systeem dat ons in de toekomst kan voorzien in onze mobiliteitsbehoeften, afgezien van motorische, zintuigelijke of cognitieve mogelijkheden. Aangezien het aantal ouderen in de Westerse wereld steeds toeneemt, zullen steeds meer mensen met fysieke of cognitieve beperkingen geconfronteerd worden. Het ideaal van een vervoerssysteem dat voor iedereen toegankelijk is, is niet realistisch aangezien de middelen beperkt zijn. Daarom moeten we maatregelen prioriteren en om efficiënte maar faire keuzes te maken zullen we een aanpak met een aangepaste kosten-batenanalyse combineren met een aanpak die gebaseerd is op het principe van het verminderen van de problemen die door verschillende soorten representatieve gebruikers worden ervaren wanneer zij gebruik maken van het vervoerssysteem. Ten eerst zal ik een kosten-batenanalyse uitvoeren die wordt aangepast aan de specifieke context van dit project. Data voor deze stap is al beschikbaar. Ten tweede zal ik een typologie ontwikkelen voor problemen die mensen met beperkingen ervaren wanneer zij gebruik willen maken van het vervoerssysteem. Ten derde zal ik een casusstudie uitvoeren en de aanpak implementeren in een specifieke stad. De prioritering zal worden uitgevoerd binnen een zeker beschikbaar 'budget'. Het resultaat van deze analyses is een netwerk, een evenwichtige situatie waarin beide componenten in vervat zijn. Dit netwerk bestaat uit een aantal maatregelen, die realistisch en uitvoerbaar zijn, en kunnen worden gebruikt om tegemoet te komen aan onze toekomstige mobiliteitsbehoeften.

Periode

01 oktober 2012 - 30 september 2016