Project R-3776

Titel

Declaratieve methoden in de informatica (Onderzoek)

Abstract

De vraag enerzijds naar steeds grotere en complexere software systemen en anderzijds naar grotere duurzaamheid en betrouwbaarheid van die systemen stelt de informatica voor enorme uitdagingen. Bijdragen tot een betere beheersing van dergelijke systemen komen in belangrijke mate voort uit fundamenteel onderoek gericht op de ontwikkeling van "declaratieve methoden", formalismen die toelaten om systemen te beschrijven op een hoger niveau van abstractie, die een beter onderscheid maken tussen het "wat" en het "hoe" maar toch toelaten om berekeningen effeciënt uit te voeren op de gespecifieerde modellen. Logica speelt een belangrijke rol in dergelijke formalismen en speelt een belangrijke rol in vele domeinen. De wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap "Declaratieve methoden in de informatica" stimuleert de samenwerking tussen de Vlaamse onderzoeksgroepen die bijdragen tot de ontwikkeling van een dergelijke declaratieve aanpak van informatica problemen. Tevens draagt ze bij tot het uitbouwen van internationale contacten en samenwerking en tot het nastreven van excellentie in het onderzoek.

Periode

01 januari 2011 - 31 december 2015