Project R-4096

Titel

Het modelleren van ladingsconsolidatie vanuit het standpunt van vervoerders (Onderzoek)

Abstract

Ten gevolge van de steeds toenemende concurrentiële en globale druk om efficiënt te werken, zijn transportbedrijven verplicht hun interne focus te vervangen door een collaboratieve visie. Gedurende de afgelopen decennia werden reeds verscheidene types van coöperatieve supply chain relaties bestudeerd en dit zowel in professionele als academische literatuur. Onderzoek naar horizontale samenwerking in de logistieke sector blijft echter schaars en verspreid over verschillende onderzoeksdomeinen. Bedrijven die actief zijn op hetzelfde niveau van de supply chain en gelijkaardige logistieke diensten aanbieden, kunnen horizontaal gaan samenwerken om hun productiviteit te verhogen, hun service level te verbeteren en hun marktpositie te verstevigen. Het doel van mijn doctoraatsonderzoek is het bestuderen van logistieke samenwerking vanuit het standpunt van vervoerders en dit door een uitgebreid onderzoek te voeren naar de operationele planning van horizontale collaboratieverbanden tussen die vervoerders. In een eerste fase wordt de gezamenlijke route planning van meerdere vervoerders geformuleerd als een statisch en dynamisch rittenplanningsprobleem, overeenkomstig met de coöperatie techniek waarbij klantenorders worden gedeeld. Bovendien worden in deze fase geschikte heuristieken ontwikkeld om kwaliteitsvolle oplossingen te genereren op korte termijn. De tweede fase van mijn onderzoek focust vervolgens op de ontwikkeling van oplossingstechnieken voor het optimaal delen van capaciteit als alternatief voor het delen van orders in horizontale samenwerkingsverbanden. Tenslotte, in een derde fase, wordt de aandacht gevestigd op het verdelen van gezamenlijke kosten en baten in een vervoerder coöperatie. Allocatie mechanismen gebaseerd op ideeën van speltheorie worden gecreëerd en toegepast om individueel en collectief wenselijke oplossingen te bekomen die noodzakelijk zijn om de continuïteit van het samenwerkingsproject te garanderen.

Periode

01 oktober 2012 - 30 september 2014