Project R-4093

Titel

Het professionaliseringsproces in private familiebedrijven: Schaalontwikkeling, identificatie van de voorwaarden voor professionalisering, en het bepalen van de effecten ervan op de bedrijfsresultaten (Onderzoek)

Abstract

Bij het bestuderen van het professionaliseringsproces binnen de familieondernemingen, bestaat bij de onderzoekers de neiging om dit concept te sterk te vereenvoudigen. Meer specifiek is er de tendens om een professionele manager gelijk te stellen aan een externe, niet-familiale manager. Een gevolg van zulk een uitspraak is dat familieleden onvermijdelijk gezien worden als niet-professionele managers. Familieleden die wel optreden als professionele manager binnen hun familieonderneming, worden daarbij genegeerd. Experts in dit domein hebben er ook op gewezen dat professionalisering meer omvat dan het hebben van niet-familiale managers. Ze missen daarbij echter een passende en geldige definitie van het concept. Ook de andere dimensies die impliciet of expliciet vervat zitten in het concept van professionalisering blijven vaag. Gedurende dit postdoctorale onderzoek wil ik bijdragen tot het domein, allereerst door te bepalen welke de verschillende dimensies van professionalisering binnen de context van familieondernemingen zijn. Daarnaast wil ik, gebaseerd op deze dimensies, een meetschaal ontwikkelen die het voor toekomstig onderzoek mogelijk maakt het juiste professionaliseringsniveau van familieondernemingen te bepalen. Tot slot wil ik, eenmaal dat de professionalisering naar behoren kan gemeten worden, de voorwaarden identificeren die ertoe leiden dat ondernemingen professionaliseren, en het effect vaststellen dat deze professionalisering heeft op de ondernemingsresultaten. Dit zijn de verschillende facetten die ik wil aanpakken aangaande de algemene onderzoeksvraag: "Wat is professionalisering binnen familieondernemingen?".

Periode

01 oktober 2012 - 31 augustus 2014