Project R-4100

Titel

Duurzaam en economisch efficiënt beheer van ecosystemen: modelleren van biofysische schaal gevolgd door optimaliseren van betalingen voor ecosysteemdiensten (Onderzoek)

Abstract

De ecologische systemen die diensten aanbieden waarvan wij en onze economie afhankelijk zijn, zijn in nood, omdat de huidige economische schaal geen rekening houdt met de fysieke natuurlijke grenzen van de planeet. Binnen deze (foutieve) economische schaal, worden ecosystemen beheerd via markt gebaseerde instrumenten (MBI's), met bijvoorbeeld betalingen voor ecosysteemdiensten (PES) als middel om wanbeheer van ecosysteemdiensten (ES) aan te pakken. De toepassing van PES leidt niet noodzakelijk tot een economisch efficiënt resultaat. Zowel de niet-duurzame schaal als de inefficiëntie van PES zijn meestal te wijten aan transactiekosten bij het verkrijgen van accurate gegevens of interdisciplinaire expertise. Daarom wordt, door gebruik te maken van de interdisciplinaire aanpak binnen het Centrum voor Milieukunde (CMK), de bestaande verzuilde kennis uit verschillende disciplines op ecosystemen geïntegreerd kunnen worden. Om duurzaamheid te garanderen definieert dit project eerst de maximale economische schaal op basis van de relatie tussen menselijke stress, ecosysteem toestand, en de maximaal toelaatbare verandering in deze toestand (obv bijvoorbeeld instandhoudingsdoelstellingen). Dit vereist een dynamische integratie van biologische en economische resultaten in een model. Ten tweede wordt dan binnen deze duurzame economie de kosten-effectiviteit en efficiëntie van PES aangepakt door middel van het definiëren van conditionaliteit, transactiekosten en eigendomsrechten. Dit vereist eveneens nauwe samenwerking tussen economische, biologische en juridische experts. De resultaten van dit onderzoek zullen een doorbraak betekenen in de manier waarop terrestrische ecosystemen moeten worden beheerd op een economisch duurzame en efficiënte manier.

Periode

01 oktober 2012 - 30 september 2016