Project R-4099

Titel

Erasmus IP project: Virtuality in Reality (Onderwijs)

Abstract

Het programma is toegespitst op multidisciplinariteit in een sfeer van wederzijdse interculturele verstandhouding. Het gaat om geïntegreerd concept dat vooral georganiseerd is rond bedrijfskunde, (Engelse) communicatievaardigheden en groepswerk. Studenten werken in kleine intercultureel en multidisciplinair samengestelde groepen, en schrijven een businessplan voor een denkbeeldige maar tegelijk realistische onderneming die draait rond een product of dienst binnen de expertise van de betreffende studenten. Tijdens dit project dat gedurende vier weken in de zomer doorgaat aan de Universiteit van Manchester, krijgen de studenten de nodige input en feedback om hun project succesvol te voleindigen. Het eindproduct, het business plan, met inbegrip van een presentatie ervan, worden beoordeeld zowel van uit het standpunt van bedrijfskunde als vanuit het standpunt van communicatievaardigheden. Het programma wordt gecoördineerd door de Universiteit Hasselt. De andere partners zijn, naast de Universiteit van Manchester, de Universiteit Maastricht, de Universiteit van Bergen (Mons) en de Universiteit van Warschau. Als het project succesvol is, zal het partnernetwerk verder worden uitgebreid.

Periode

01 september 2012 - 31 augustus 2013