Project R-4453

Titel

ACCEPTED : Beoordeling van de veranderende omstandigheden, milieubeleid, tijdactiviteiten, blootstelling en ziekte (Onderzoek)

Abstract

Dit FP-7 ERA-NET-project schat de impact van toekomstige luchtverontreiniging op de gezondheid. Dit wordt bereikt door verschillende modellen en meetmethode van luchtverontreiniging in te zetten als door het uitvoeren van epidemiologische studies. Toekomstscenario's worden gesimuleerd en de effecten van verschillende beleidsmaatregelen worden getoetst om de impact van stedelijke luchtverontreiniging in kaart te brengen. Binnen het ENVIRONAGE geboortecohort zal ook metabolische profielen bij pasgeborenen in relatie tot luchtverontreiniging en vroeggeboorte worden onderzocht.

Periode

10 december 2012 - 09 december 2015