Project R-4248

Titel

FWO Krediet aan Navorsers project: Tandstamcellen en angiogenese: nieuwe strategieën voor tandpulpa regeneratie (Onderzoek)

Abstract

Ondanks de huidige technologische vooruitgang en de professionele gezondheidszorg, blijft tandverlies een belangrijk probleem voor de volksgezondheid in de Westerse wereld. Aangezien de momenteel gebruikte protheses gevoelig zijn voor biologische en mechanische faling en anorganische pulpa vervangingsmaterialen vaak leiden tot pulpa necrose, is er een dringende behoefte aan betere alternatieven. Binnen de menselijke tand, kunnen verschillende mesenchymale-achtige stamcelpopulaties worden onderscheiden, zoals tandheelkundige pulpa stamcellen, cellen van het apicale papil en tandheelkundige follikel stamcellen, die een effectieve strategie kunnen voorzien voor pulpa regeneratie. Aangezien vascularisatie een belangrijk onderwerp is in tissue engineering, zal dit project de angiogene eigenschappen van deze dentale stamcellen bestuderen, dwz de paracriene eigenschappen door middel van verschillende in vitro en in vivo modellen van angiogenese. Een functionele tand prosthese niet alleen een bloedvatennetwerk, maar ook een schavot. Daar 3D-geprinte schavotten met succes zijn toegepast in de regeneratieve craniofaciale chirurgie, zullen we ook gebruik maken van een op maat gemaakte 3D-hydroxy-apathite tand geladen met stamcellen en zijn functionaliteit in een in vivo muis pulparegeneratie model evalueren. Ons onderzoek uiteindelijk zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van betere tandvervanging strategieën.

Periode

01 januari 2013 - 31 december 2015