Project R-3886

Titel

Geografische overdraagbaarheid van activiteiten-gebaseerde modellen: Een gevalstudie voor Vlaanderen en Slovenië (Onderzoek)

Abstract

Dit onderzoeksvoorstel omvat onderzoek naar invarianten in verplaatsingsgedrag in het kader van het faciliteren van een efficiente transfer van activiteiten-gebaseerde modellen tussen geografische gebieden. Onderzoek naar de gelijkenissen en de verschillen in verplaatsingsgedrag tussen Vlaanderen en Slovenie kan inzichten leveren in de transfereerbaarheid van activiteiten-gebaseerde modellen die noodzakelijk zijn bij het transfereren van activiteiten-gebaseerde modellen naar nieuwe geografische studiegebieden. Een belangrijke vereiste om een activiteiten-gebaseerd model te bouwen voor een nieuw studiegebied bestaat uit het verzamelen van gegevens om het model te trainen en uit te voeren. Het verzamelen van deze benodigde datasets vergt tijdintensieve, en dus dure, methodieken. Bijgevolg stelt zich de vraag hoe deze nood aan dure gegevensverzamelingen maximaal vermeden kan worden. Indien aanwijzingen worden gevonden dat bepaalde invarianten bestaan tussen het activiteiten- en verplaatsingsgedrag over verschillende gebieden heen, dan kan deze informatie gebruikt worden om dure gegevensverzamelingen te vermijden bij het implementeren van activiteiten- gebaseerde modellen in nieuwe geografische studiegebieden.

Periode

01 september 2012 - 30 april 2014