Project R-4305

Titel

Voorbereiding en analyse van de resultaten van de doorrekening van 3 beleidsscenario's duurzame mobiliteit (Onderzoek)

Abstract

Om te komen tot een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit worden drie beleidsscenario's, uitgewerkt door de Planningscommissie, klaargemaakt voor doorrekening met het LMS model en het ADA model. De resultaten van deze doorrekening worden afgetoetst op hun effecten ten aanzien van de vijf strategische doelstellingen die moeten leiden tot een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit en op de PACT 2020 doelstellingen. De opdracht bestaat eruit om de drie beleidsscenario's die door de gewestelijke Planningscommissie worden uitgewerkt klaar te maken voor modeldoorrekening met het LMS model en het ADA model.

Periode

01 oktober 2012 - 31 juli 2013