Project R-4887

Titel

Omgevingsgecontrolleerde faciliteit (ECOTRONS) (Onderzoek)

Abstract

De ECOTRON+ is een aaneensluiting van 12 gesofisticeerde, semi-automatisch gecontroleerde klimaatkamers. Het is een state-of-the-art technologie voor een doorgedreven en gecontroleerde studie van "global change". Deze infrastructuur slaat een brug tussen de complexiteit van "in situ" experimenten en labo/serre-experimenten in relatie tot de omgeving (globaal bv. klimaatsveranderingen; lokaal bv. vervuiling). De infrastructuur faciliteert studies van reacties van ecosystemen, organismen en de biodiversiteit op veranderingen in de omgeving (met experimenten voor fauna, flora, micro-organismen en onderlinge interacties), om fundamentele of meer toegepaste vraagstellingen op te lossen. Een gamma van omgevingsvoorwaarden - temperatuur, neerslag, CO2 concentraties, vervuiling, ozon,... - kunnen perfect x - keer nagebootst worden. De ecotron+ is het resultaat van een partnerschap van het Centrum voor Milieukunde (CMK) van de UHasselt, de researchgroep Plant and Vegetation Ecology van de UAntwerpen, het Agentschap voor Natuur en Bos, en het Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

Periode

17 oktober 2013 - 31 december 2018