Project R-4148

Titel

T-lymfocyten: van fundamentele biologie tot immunotherapie (Onderzoek)

Abstract

De belangrijkste doelstelling van het project is om inzicht te krijgen in de mechanismen waarmee antigen gestimuleerde T-lymfocyten adequate effector functies verwerven tijdens een immuunrespons. De lange termijn doelstelling van het project is het ontwikkelen van nieuwe en efficiënte strategieën voor immunotherapie bij kankers. Om doeltreffende "kankervaccins" te bekomen moeten twee belangrijke uitdagingen onderzocht worden: (i) vaccinatie moet de klonale expansie en differentiatie van tumor-specifieke effector lymfocyten stimuleren naar het gewenste fenotype (cytotoxisch / inflammatoir) en anderzijds (ii) suppressormechanismen opheffen die immunotherapie kunnen bemoeilijken. Deze lange termijn doelstelling vereist derhalve een beter begrip van de moleculaire linguistiek belangrijk bij immuuncelinteractie, namelijk (i) de identificatie van moleculen (co-stimulatoire factoren, cytokines en andere) die gebruikt worden door cellen van het immuunsysteem bij de communicatie; (ii) de sequentie van moleculaire gebeurtenissen geïnitieerd door deze moleculen in reagerende cellen en tenslotte (iii) de evaluatie van "cellulair autonome" (intrinsieke) en "infectieuze" (d.w.z. opgelegd door een andere celsubset) regulatiemechanismen die de ontwikkeling van een adequate immuunrespons sturen. Basis kennis in de immuunbiologie wordt verworven de functionaliteit van verschillende immuun subsetste bestuderen in gezondheid en ziekte. Meer specifiek wordt aandacht besteed aan ziekten die gekenmerkt worden door onvoldoende of overmatige immuniteit. UHasselt zal zo onder meer de rol van chronisch gestimuleerde CD4 T-cellen en regulatoire T-cellen onderzoeken in de context van auto-immuniteit.

Periode

01 oktober 2012 - 31 december 2017