Project R-4149

Titel

COMEX: Combinatorische optimalisatie: metaheuristieken en Exact Methoden (Onderzoek)

Abstract

Combinatorische optimalisatieproblemen kunnen omschreven worden als het op zoek gaan naar het beste element van een eindige verzameling van items. Productie, distributie, telecommunicatie, beleid, verkeer, milieubezorgdheid, gezondheidszorg, financiën: het is moeilijk om een aspect van het huidige economische leven te vinden waarvan het ontwerp, beheer en beheersing niet op kritieke wijze steunen op één of meer combinatorische problemen. Gezien de alom aanwezigheid van combinatorische optimalisatieproblemen, kan het belang van de ontwikkeling van efficiënte oplossingsmethoden voor zulke problemen niet worden overschat. Een breed spectrum aan ontwikkelingmethoden voor combinatorische optimalisatieproblemen is voorhanden gaande van exacte algoritmen tot een verscheidenheid aan heuristische benaderingen. Vele combinatorische optimalisatieproblemen kunnen nog steeds niet opgelost worden zoals gewenst en vormen een sterke uitdaging voor bestaande optimalisatietechnieken. Bovendien vereist de complexiteit van hedendaagse realistische optimalisatieproblemen de ontwikkeling van nieuwe methoden die op efficiënte wijze de beschikbare groeiende computerkracht uitbaten. Hieruit kan besloten worden dat de bestudering van combinatorische optimalisatieproblemen en de ontwikkeling van werkende algoritmen om een oplossing te vinden één van de meest actieve onderzoeksgebieden is binnen de discipline van operationeel onderzoek. Het project heft als belangrijkste doelstelling de beschikbare Belgische expertise op het gebied van combinatorische optimalisatieproblemen samen te brengen, synergie tussen de onderzoeksgroepen uit te baten om zodoende een netwerk te creëren, en om jonge onderzoekers op te leiden met als doelnieuwe modellen, algoritmische technieken en implementaties voor complexe, grootschalige combinatorische optimalisatieproblemen. De onderzoeksteams zijn in hoge mate complementair met betrekking tot hun expertise. Het specifiek karakter van teams kunnen ontstaan uit het type van modellen die gebruikt worden (Lineair vs. niet-lineair, continue vs. discrete variabelen, deterministisch vs. stochastisch, enkelvoudige of meervoudige doelstellingen ...), of van de algoritmen die ze ontwerpen om de problemen op te lossen (exacte methoden vs. heuristische methoden), of van de toepassingsgebieden (supply chain management, telecommunicatie, transport, planning, ...).

Periode

01 oktober 2012 - 31 december 2017