Project R-4098

Titel

Adaptieve wortelgroeiresponsen van Arabidopsis thaliana bij blootstelling aan zware metalen: moleculaire mechanismen en ecologische relevantie (Onderzoek)

Abstract

Wortels van planten hebben een groot aanpassingsvermogen. Wortelgroei van Arabidopis thaliana wordt op een metaalspecifieke manier beïnvloed als de planten blootgesteld worden aan een teveel aan cadmium, koper of zink. Dit project beoogt de identificatie van metaalspecifieke moleculaire mechanismen achter de geobserveerde responsen. Lokale en systemische effecten van blootstelling aan metalen worden bestudeerd en de ecologische relevantie geëvalueerd aan de hand van groeiredistributie en voortplantingscapaciteit.

Periode

01 oktober 2009 - 30 september 2012