Project R-4168

Titel

Het volgen en beoordelen van het innovatiepotentieel van kleine en middelgrote ondernemingen. (Onderzoek)

Abstract

Het doel van het onderzoeksproject is een analytisch instrument te ontwikkelen en te toetsen om het innovatiepotentieel van KMO's te meten en te beoordelen en een verband te leggen tussen het innovatiepotentieel en de feitelijke prestaties van afzonderlijke KMO's. Het doel is de hoofdkenmerken en factoren onder de loep te nemen die het meest van invloed zijn op het innovatiepotentieel van KMO's. In het bijzonder zullen we proberen uit te zoeken wat de invloed is van de bestuursstructuur en het bestuur van de onderneming op het innovatiepotentieel en de prestaties van KMO's. Om de hoofdfactoren te bepalen die van invloed zijn op het innovatiepotentieel van KMO's zal secundair onderzoek gedaan worden dat is gebaseerd op recent onderzoek. Dit zal resulteren in de uitwerking van een theoretisch instrument om het innovatiepotentieel van KMO's te volgen en te beoordelen. Vervolgens zal primair onderzoek worden uitgevoerd op een steekproef van ten minste 30 Tsjechische en Vlaamse KMO. In deze fase zal het theoretische instrument getoetst worden. We verwachten in deze praktische fase nauwe samenwerking met deskundigen op het gebied van innovatie-audits, afkomstig van Vlaamse Innovatiecentra en het IWT. We zullen de data uit het primaire onderzoek analyseren en vergelijken met de uitkomsten van het secundaire onderzoek, dat gebaseerd is. Vervolgens zal het theoretische model worden herzien. In de slotfase van het onderzoek zullen gevalstudies met beleidsaanbevelingen worden uitgewerkt.

Periode

01 februari 2013 - 30 november 2016