Project R-4200

Titel

Onderzoek naar het identificeren en combineren van relevante indicatoren ter vergelijking van landen op vlak van verkeersveiligheid (Onderzoek)

Abstract

In dit project staat het benchmarken van Europese landen met betrekking tot verkeersveiligheid aan de hand van indicatoren centraal. Gegeven dat verkeersveiligheid een complex en multidisciplinair concept is, is een vergelijking op basis van één of enkele indicatoren af te raden. De identificatie van (een hiërarchie van) relevante indicatoren is bijgevolg een eerste aspect. Meer bepaald dienen geschikte verkeersveiligheidsindicatoren opgesteld te worden met betrekking tot de maatschappelijke kosten, de uiteindelijke uitkomsten, de onderliggende uitkomsten (risico's), het beleid en de context van een land. Deze vertaling in kwantificeerbare kengetallen maakt een vergelijking tussen landen mogelijk. Bovendien kan aan elke indicator een specifieke doelstelling gekoppeld worden en kan de evolutie geobserveerd worden over de tijd. Ten tweede wordt de combinatie van bepaalde sets van indicatoren in een samengestelde index beoogd. Op die manier worden de verschillende dimensies gereduceerd en wordt een globaler beeld bekomen. De creatie van een index vereist echter een wetenschappelijk correcte en geschikte methodologie. Enkele voorbeelden van belangrijke onderzoeksuitdagingen zijn: Kan hetzelfde gewicht toegekend worden aan elke indicator of moeten we streven naar een verschillend of zo optimaal mogelijk gewicht? Is compensatie tussen goede en slechte scores toegelaten? Hoe moet omgegaan worden met ontbrekende indicatorwaarden voor een land?

Periode

01 oktober 2009 - 30 september 2013