Project R-4279

Titel

Statistische ondersteuning voor de beoordeling van GMO veldproeven

Abstract

Om op de Europese markt te kunnen worden gebracht zijn GGO's onderworpen aan wettelijke voorschriften die een wetenschappelijke beoordeling eisen van de mogelijke risico's voor de gezondheid van mens of dier. Het is deels de verantwoordelijkheid van de EFSA om onafhankelijk, objectief en transparant wetenschappelijk advies te verstrekken met betrekking tot de veiligheid van GGO's. Het EFSA GGO-panel beschouwd zowel gegevens gegenereerd door de aanvragers tijdens de productontwikkeling, alsmede eventuele andere relevante wetenschappelijke informatie gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur. Om aanvragers bij de opstelling en presentatie van genetisch gemodificeerde (GG) installatie marktvergunningen te leiden en assisteren heeft het GGO-panel van EFSA een leidraad ontwikkeld voor de risicobeoordeling van GG installaties en daarvan afgeleide levensmiddelen en diervoeders (FF GD). Deze leidraad beschrijft principes, concepten, gegevenseisen en problemen die moeten worden overwogen bij het uitvoeren van de risicobeoordeling van genetisch gemodificeerde installaties en daarvan afgeleide levensmiddelen en diervoeders. In het bijzonder, heeft het EFSA GGO-panel intensief gewerkt om expliciete objectieve, transparante en geharmoniseerde richtsnoeren voor experimenteel ontwerp en analyse te ontwikkelen. Deze omvatten de vaststelling van minimumeisen, en het verstrekken van specifieke statistische methodologieën voor veldproeven zowel voor de vergelijkende veiligheidsbeoordeling van genetisch gemodificeerde installaties en daarvan afgeleide levensmiddelen en diervoeders nodig voor de risicobeoordeling van voedsel-en voederveiligheid (FF). Binnen dit project zal CenStat een goede feedback geven aan het EFSA panel over GGO's met betrekking tot de aanvraagdossiers. In totaal zullen tijdens de eerste helft van 2013 6 bestanden worden voorgelegd aan de EFSA en de benodigde beoordeling wordt ondersteund door CenStat.

Periode

18 december 2012 - 19 oktober 2013